Od stycznia 2019 wejdą w życie przepisy, które wprowadzą poważne zmiany dla przedsiębiorców korzystających z samochodów służbowych. Zmieniają się zarówno zasady naliczania kosztów, limity amortyzacyjne, jak i przepisy dotyczące leasingu.

Zmiany w kosztach związanych z samochodami służbowymi

Od początku roku zasady rozliczania PIT/CIT od kosztów związanych z eksploatacją samochodu mają zostać ujednolicone z zasadami odliczania VAT. Można zacząć cieszyć się, że będzie prościej, albo zauważyć, że w niektórych sytuacjach dojdzie do podwójnego opodatkowania.
Przede wszystkim zniknie więc kilometrówka – sposób wykorzystywany w dokładnym oddzielaniu wydatków służbowych, od prywatnych. Oczywiście był to sposób uciążliwy, wymagający sporo liczenia, ale jednak w niektórych sytuacjach potrzebny.
Teraz wszystkie koszty związane z pojazdem wykorzystywanym zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych będzie można odliczyć w 50%. Dotychczas np. OC od samochodów służbowych wykorzystywanych także na cele prywatne pracowników można było odliczyć w 100%.
W przypadku wykorzystania samochodu służbowego na prywatne cele pracownika, opodatkowanie będzie podwójne – pracownik zapłaci PIT od przychodu, a firma będzie mogła odliczyć tylko 50% kosztów związanych np. z zakupem paliwa.

Wyższy limit amortyzacji samochodów

Do tej pory koszty związane z zakupem samochodu na firmę można było zamortyzować tylko do kwoty 20 000 euro, co oznaczało ok. 87 000 zł. Firmy kupujące prestiżowe samochody kosztujące powyżej tej kwoty decydowały się więc na leasing, który można było zaliczyć w koszty bez względu na wartość transakcji.
Od początku 2019 roku, limit zostanie podniesiony do 150 000 zł, obejmie więc także nowe auta klasy premium. Ten sam limit dotyczyć będzie składek za ubezpieczenie auta co ma już znacznie mniejsze znaczenie.

Ograniczenie amortyzacji leasingu, dzierżawy i najmu samochodów

Zmiana powiązana z powyższą, lecz niestety nie tak dobra, a można by powiedzieć, że całkiem zła. Wspomniany wyżej limit 150 000 zł dotyczyć będzie bowiem także całkowitych kosztów najmu, dzierżawy i leasingu samochodów. Jeśli wartość transakcji przekroczy 150 000 zl, odliczyć będzie można koszty w takiej proporcji, w jakiej 150 000 zł ma się do rzeczywistej wartości transakcji.
Ponadto leasing operacyjny samochodu osobowego będzie wykluczać zastosowanie korzystniejszych stawek amortyzacji.

Wpływ nowelizacji na małe i średnie przedsiębiorstwa

Nowelizacja przepisów przede wszystkim zniechęci pracodawców, którzy dotychczas udostępniali pracownikom auto także do celów prywatnych. Teraz będzie się to wiązało z podwójnym opodatkowaniem, a auta służbowo-prywatne będą generować mniejsze oszczędności podatkowe. Okazjonalnie doprowadzi to do odebrania pracownikowi prawa do wykorzystania samochodu osobowego na cele prywatne.
Zmniejszy się też wyraźnie opłacalność leasingu aut prestiżowych, które dotychczas można było zamortyzować jedynie w ograniczonym stopniu. Aktualny (wyższy) limit będzie obowiązywał też leasingobiorców i dzierżawców samochodów.