Od początku roku 2019 dochód ze sprzedaży kryptowalut (walut kryptograficznych) zostanie uznany za dochód z kapitałów pieniężnych. Jest to istotna informacja dla wszystkich inwestorów, którzy zdecydowali się nabyć “coiny” z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży. Co w takim razie faktycznie się zmieni?

Konieczna regulacja rozliczeń kryptowalut

Zaliczenie przychodów ze sprzedażny kryptowalut do dochodów z kapitałów pieniężnych nie jest rozwiązaniem, które powinno nas dziwić. Można powiedzieć, że jest to dosyć intuicyjna regulacja sprawy, która dotychczas pozostawała w sferze domysłów. Dotychczas zaliczaliśmy przychody ze sprzedaży Bitcoinów, Ethereum czy Zcash do innych źródeł, przychodów z działalności, sprzedaży praw majątkowych, a nawet – usług, bo i taką interpretacje znamy. Teraz wreszcie wiemy jak rozliczać obrót kryptowalutami w kontekście podatku dochodowego.

Co oznacza zaliczenie dochodu ze sprzedaży kryptowalut do dochodów z kapitałów pieniężnych?

Stawka podatku CIT wyniesie 19% od dochodu uzyskanego ze sprzedaży kryptowalut co nie jest niczym nadzwyczajnym. Inne kwestie mogą jednak być już mniej intuicyjne.
Co do zasady dochody z kapitałów pieniężnych są rozliczane oddzielnie od działalności gospodarczej – dochodów i kosztów z nimi związanych nie łączy się z innymi formami dochodów. W tym wypadku zdecydowano się na dodatkowe zastrzeżenie. Straty wynikającej z obrotu kryptowalutami, nie będzie można rozliczyć nie tylko w ramach działalności gospodarczej, ale też w ramach połączenia z innymi dochodami z kapitałów pieniężnych.
Rząd sięgnął więc po starodawną metodę kija i kija. Jeśli zarabiasz na handlu kryptowalutami – musisz zapłacić 19% CIT. Jeśli tracisz, jest to wyłącznie Twój problem.

Wątpliwości dotyczące kosztów

Od przychodu ze sprzedaży kryptowalut odliczyć będzie można wyłącznie koszt ich zakupu, oraz koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu. Będzie więc można odliczyć np. wynagrodzenie doradcy czy pośrednika, a także zakup oprogramowania, ale trzeba będzie wydzielić te wydatki z pozostałych kosztów firmy. Rodzi to oczywiście pewne komplikacje.
Przykładowo usługi księgowe biura Gabafi dla firmy, dotyczyć mogą zarówno działalności związanej z obrotem kryptowalutami, jak i pozostałych dziedzin działalności gospodarczej. Wiedząc o tym, możemy wystawić 2 oddzielne faktury, nie zawsze będzie jednak tak łatwo. Koszt zatrudnienia pracowników, dostarczenia internetu i telefonii komórkowej, zakup sprzętu komputerowego, koszt szkoleń – to wszystko będzie wymagało podzielenia na oddzielne części w celu prawidłowego zaliczenia w koszty.

Neutralna wymiana kryptowalut na inne

Bardzo rozsądnie uznano, że transakcje wymiany jednych „coinów” na inne nie powinny być opodatkowane, ani nawet interesować urzędu skarbowego. Wprost określono, że taka wymiana nie musi odbywać się na giełdzie kryptowalutowej by być zwolniona od podatku.
To dobra wiadomość, choć trzeba przyznać, że nie spodziewaliśmy się żadnej innej.

Zakupy kryptowalutowe jako przychód

Jeśli przedsiębiorca zapłaci za usługę lub towar np. w Bitcoinach, będzie to traktowane jako przychód odpowiadający wartości zakupionego dobra. To kolejne prawidłowe rozwiązanie, które nie powinno wiązać się z utrudnieniami w obrocie. Nawet teraz ceny należy podawać w oficjalnej walucie (złotych), a dopiero potem można je przeliczyć na wartość określoną w kryptowalutach lub jakimkolwiek innym dobrze. Można zapłacić coinami, ale też np. akcjami firmy czy prawem majątkowym jeśli strony porozumiały się co do takiej formy płatności.

Ocena zmian

Określenie wprost jakim typem dochodu są dochody ze sprzedaży kryptowalut było potrzebne w celu usunięcia wątpliwości. Przy okazji zrobiono drobne świństwo w postaci braku możliwości rozliczenia straty w ramach działalności i mocno skomplikowano obliczanie kosztów, co już konieczne nie było.