Z początkiem 2019 roku istotnie zmieniają się przepisy dotyczące opodatkowania przychodów z najmu lokali mieszkaniowych. Kolejne zmiany są rozważane przez Radę Ministrów. Na co w takim razie powinny przygotować się osoby czerpiące korzyści z najmu?

Limit dochodów z najmu, do którego można stosować ryczałt

Osoby mające dochody z najmu mogą aktualnie zapłacić od nich podatek na 2 sposoby. Pierwszy to płacenie według skali podatkowej, czyli 18% od dochodu i 32% od nadwyżki powyżej limitu ustawowego. Drugi to ryczałt ewidencjonowany, czyli możliwość zapłacenia 8,5% przychodu, bez obliczania kosztów.

Rozliczanie na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego jest znacznie prostsze, ale też bardziej korzystne podatkowo dla osób, które nie muszą spłacać kredytu i nie ponoszą wysokich kosztów.

Od początku 2019 zostanie jednak wprowadzony limit, powyżej którego nie będzie można rozliczać się ryczałtowo. Z 8,5% stawki będą mogły skorzystać tylko osoby, których roczny dochód (począwszy od 2018) nie przekroczy 100 000 zł. Jest to bardzo wysoki limit, który faktycznie będzie dotyczyć jedynie wąskiej grupy wynajmujących. Trzeba by posiadać na wynajem 4 duże mieszkania w centrum Warszawy by mieć szansę go przekroczyć.

Ograniczenie obowiązków formalnych

Projekt ustawy przewiduje, że podatnik nie będzie już musiał informować wcześniej Urzędu Skarbowego o wybraniu ryczałtowego rozliczenia przychodów osiąganych z tytułu najmu prywatnego. Po prostu zapłaci odpowiednią kwotę podatku.

W niektórych wypadkach zlikwidowany ma być również obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku osób rozliczających przychody z najmu na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Prace nad regulacją najmu krótkoterminowego

Rozpoczęte zostały prace nad ustawą dotyczącą najmu krótkoterminowego. Prawdopodobnie zostaną one ukończone dopiero w drugiej połowie 2019 roku, ale warto wiedzieć, że wśród zgłoszonych pomysłów znalazły się między innymi:

  • Obowiązek rejestracji lokali wynajmowanych krótkoterminowo,

  • Ograniczenia czasowe i ilościowe dotyczące najmu krótkoterminowego,

  • Podniesienie podatku dla wynajmujących (de facto ograniczenie możliwości korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego),

  • Wprowadzenie odpowiedzialności właściciela wobec turystów i sąsiadów,

  • Dostosowanie lokali przeznaczonych pod najem krótkoterminowy do standardów bezpieczeństwa obowiązujących hostele.

Oprócz ograniczenia czasowego dotyczącego przyjmowania turystów, które wydaje się godzić w wolność gospodarczą, pozostałe zaproponowane zmiany są rozsądne i dążą do stworzenia warunków uczciwej konkurencji. Na obecnym etapie prac trudno określić jaki kształt będzie miała ostatecznie nowelizacja dotycząca najmu krótkoterminowego, ale można założyć, że na pewno zostanie wprowadzona przed końcem 2019 roku.

Zmiany, które są już przesądzone, nie należą do bardzo poważnych. Jesteśmy gotowi by Państwu z nimi pomóc i pilnie przyglądamy się tym, nad którymi sejm dopiero pracuje.