Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) dotyczy przede wszystkim spółek prawa handlowego, które płacą podatek w wysokości 19% dochodu. Po nowelizacji, która wejdzie w życie w 2019 roku, niektóre firmy będą mogły liczyć na znaczne obniżenie tej wartości. Konieczne jednak będzie spełnienie jednego z dwóch warunków.

Niski CIT dla małych spółek

Stawka podatku CT dla przedsiębiorstw, których przychody nie przekraczają 1,2 miliona euro rocznie i które prowadzone są w formie spółki kapitałowej, zostanie prawdopodobnie obniżona do 9%. Każdą obniżkę podatku należy uznać za pozytywną, zwłaszcza, że w tym przypadku mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem (najpierw CIT płaci spółka, potem podatek dochodowy płaci udziałowiec ze swojej dywidendy).
Należy jednak zauważyć, że obniżka obejmie stosunkowo niewiele podmiotów – firmy o obrotach nie przekraczających 1,2 miliona euro są przeważnie prowadzone w formie jednoosobowej działalności.
Oczywiście jest szansa, że skorzystają na tym większe podmioty, w końcu nie ma zakazu podzielenia jednej spółki o przychodach rzędu 50 milionów rocznie, nawet na 100 mniejszych. Chyba jednak nie o to chodziło.
Obniżenie stawki należy więc uznać za pójście w dobrym kierunku, ale zdecydowanie nie wystarczające by firmy przestały wykazywać stratę.

5 % CIT dla dochodów z innowacji

Od 2019 roku preferencyjna stawka ma dotyczyć przedsiębiorstw, które osiągają zyski z tytułu sprzedaży swojej własności intelektualnej – praw patentowych, wzorów przemysłowych, oprogramowania, rejestracji produktów leczniczych, oraz nowych ras zwierząt i roślin.
Przedsiębiorstwa będą płacić jedynie 5% CIT pod warunkiem, że:
Zastrzeże prawa patentowe lub podobne po 1 stycznia 2019,
Stworzy przedmiot własności intelektualnej w ramach działalności gospodarczej,
Będzie w stanie wydzielić dochód wynikający wyłącznie z innowacji z całości przychodów firmy – tylko od niego zapłaci niższy CIT.

Mimo pewnego niedoprecyzowania w projekcie ustawy, zmiany wydają się korzystne dla polskiego sektora IT.

Co faktycznie zmienią niższe stawki CIT?

Obniżenie podatku dochodowego od osób prawnych odczuje bezpośrednio niewielka część spółek kapitałowych. Dla tych będzie to jednak istotna oszczędność podatkowa, która może faktycznie wpłynąć pozytywnie na rentowność przedsiębiorstwa.
Przede wszystkim jednak obniżenie stawki CIT dla małych spółek i innowacyjnych przedsiębiorstw (obie zmiany zdają się zbiegać w sektorze IT) zmniejszy presję na optymalizację podatkową i potrzebę transferowania zysków kapitałowych za granice kraju.
Obie zmiany należy więc uznać za korzystne dla podatników. Pewne wątpliwości budzi jedynie konieczność rozdzielania kosztów pomiędzy działalność innowacyjną i nie-innowacyjną w przypadku chęci skorzystania z ulgi Innovation Box.

Obniżenie stawki powoduje komplikację stosunkowo prostych dotychczas rozliczeń CIT, nie usuwa też podstawowego problemu podwójnego opodatkowania, ale naprawdę nie powinniśmy narzekać. Lepszy niski CIT niż wysoki.