Artykuł powstał: 292 dni temu i informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Zakup kryptowalut dla przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego w obracaniu nimi jest z pewnością istotnym wydatkiem. By mogło być uznane za koszt uzyskania przychodu, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Okazuje się przy okazji, że wcale nie jest to aż tak proste, jak powinno.

Czy zakup kryptowaluty jest kosztem uzyskania przychodu?

Firma profesjonalnie obracająca kryptowalutami, a nawet jedynie okazjonalnie lokująca w nich fundusze, z pewnością ponosi koszt ich zakupu. Czyni to z zamiarem późniejszej odsprzedaży, a więc osiągnięcia przychodu. Jako, że istotny jest sam zamiar uzyskania przychodu, dla oceny czy zakup „coinów” jest kosztem, nie ma znaczenia czy do odsprzedaży faktycznie doszło. Tym bardziej nieistotny z punktu widzenia KPiR jest kurs wymiany i np. strata spowodowana obniżeniem wartości kryptowaluty.

Na pewno zakup kryptowaluty przeprowadzony w ramach działalności gospodarczej jest kosztem uzyskania przychodu. Pytanie tylko jak go zakwalifikować.

Czym faktycznie są kryptowaluty?

Według aktualnej wykładni przepisów, przychody ze sprzedaży kryptowalut są przychodami z praw majątkowych. To wskazywałoby na konieczność zaliczenia zakupu kryptowalut do „pozostałych kosztów przychodu”. Mimo iż taka interpretacja wydaje się najbardziej logiczna, obok niej pojawiają się jednak również inne.

Niektóre urzędy, a nawet sądy administracyjne uznają kryptowaluty za towar handlowy. Część specjalistów chciałaby natomiast by traktować je na równi z państwowymi walutami. Ten ostatni pogląd pozostaje póki co w sferze teorii, gdyż kryptowaluty nie zostały oficjalne uznane w Polsce za legalny środek płatniczy.

Problem z dowodem zakupu

Zakupując jednostki kryptowaluty nie otrzymujemy faktury, ani paragonu, który mógłby potwierdzić tę transakcję. Potencjalnie mogłaby taką wystawić firma jawnie sprzedająca innemu przedsiębiorstwu zawartość swojego cyfrowego portfela. Faktycznie jednak większość transakcji ma charakter giełdowy, a przedsiębiorstwa mogą też uzyskiwać kryptowaluty od osób fizycznych, nie prowadzących działalności.

Sądy administracyjne stoją na stanowisku, że dowodem zakupu jednostek kryptowalut może być potwierdzenie przelewu z konta firmowego na konto giełdy kryptowalutowej, pod warunkiem, że udokumentowane zostaną też rodzaj zakupionej kryptowaluty i jej ilość.

W praktyce może jednak się zdarzyć, że urzędnik zażąda dostępu do historii jednostek kryptowaluty by sprawdzić legalność transakcji.

Kiedy rozliczać koszty zakupu kryptowalut?

Zasadniczo momentem poniesienia kosztu uzyskania przychodu jest moment faktycznego przekazania środków pieniężnych. W przypadku nabycia kryptowalut będzie to moment dokonania przelewu z firmowego konta bankowego na giełdę kryptowaluty. Należy uznać, że właśnie wtedy nastąpił koszt i w tym właśnie miesiącu należy go zaksięgować.