Właściwość miejscowa urzędów skarbowych – stare i nowe zasady

W przeciwieństwie do ZUS, który dla potrzeb płatności składek ma jedno, ogólnopolskie konto, każdy urząd skarbowy ma własne konto. Właściwość miejscowa ma też istotne znaczenie gdy potrzebujemy załatwić jakąś sprawę w US. Coraz częściej możemy to zrobić drogą elektroniczną, kiedy jednak okazuje się, ze musimy udać się do urzędu osobiście, chcielibyśmy mieć do niego jak najbliżej. Do końca roku 2015 zdarzało się jednak, ze osoba prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą musiała odwiedzać dwa urzędy – jeden właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (np. podatek od nieruchomości, podatek spadkowy) drugi ze względu na miejsce prowadzenia działalności (PIT od działalności gospodarczej).

Zmiany na rok 2016

Od początku tego roku osoba prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu (jednoosobowa działalność gospodarcza) wszystkie sprawy związane z urzędem skarbowym załatwia w tym samym urzędzie, jest to urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, bez względu na to gdzie faktycznie prowadzona jest działalność. Nawet jeśli działalność prowadzona jest jednocześnie w kilku miejscach (np. sieć sklepów należąca do jednego właściciela), przedsiębiorca rozlicza się z US właściwym dla miejsca, w którym mieszka.

Rożnica nie jest duża, nie zmusza też przedsiębiorcy do złożenia aktualizacji VAT-R. Warto o niej jedynie pamiętać płacąc podatki lub żądając ich zwrotu, ale i o tym w razie potrzeby przypomni Państwu biuro Gabafi.

Spółki po staremu

Wszystkie sprawy podatkowe dotyczące spółek z o.o. w dalszym ciągu kieruje się do urzędu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę spółki. Można powiedzieć, że urząd zawsze jest właściwy dla osoby, bez względu na to czy fizycznej czy prawnej.

Czy mogą pojawić się kłopoty?

Teoretycznie urzędy powinny być przygotowane na zmianę, z doświadczenia wiemy jednak, że mogą pojawić się przypadki gdy urzędnik dopatrzy się pomyłki tam gdzie jej nie ma. Można wówczas przypomnieć o aktualizacji przepisów.