Wątpliwości na rzecz podatnika – co znaczy to dla Twojej firmy?

Ile polskich firm zniknęło z rynku przez niesprawiedliwą lub niemożliwą do przewidzenia decyzję Urzędu Skarbowego lub Urzędu Kontroli Skarbowej? Bardzo trudno to dokładnie określić, z pewnością jednak potrzebne były zmiany w przepisach, które zmniejszyłyby ryzyko błędu urzędnika. Jedną z nich było wprowadzenie zasady „wątpliwości na rzecz podatnika”. Mimo iż wprost wynika ona z konstytucji, musiało minąć kilkanaście lat by uwzględniono ją w Ordynacji Podatkowej. Teraz wreszcie się jej doczekaliśmy. Czy jednak faktycznie zmienia ona tak dużo w przypadku Twojej firmy?

Zmiany dopiero nadejdą

Choć uwzględnienie zapisu zostało już przegłosowane przez sejm, to droga legislacyjna jeszcze się nie zakończyła. Z pewnością przepis wejdzie w życie, wraz z nową ordynacją, na to musimy jednak jeszcze nieco poczekać. W sprawach rozpoczętych po wejściu w życie przepisów, wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść podatnika. Bardzo możliwe, że zasada ta zostanie zastosowana także w przypadkach, gdy postępowanie rozpoczęte przed nowelizacją, przeciągnie się na okres po jej wprowadzeniu.

Jak rozumieć zapis?

Podana wyżej skrótowo zasada faktycznie brzmi „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”. Jest to zapis jednocześnie prosty i precyzyjny. Jeśli wątpliwości nie ma – zasada również nie ma zastosowania. Kiedy takie się pojawią, najpierw musimy spróbować je usunąć. W jaki sposób? Posiłkując się zasadami wykładni: językową, systemową i celową. Sprawdzamy więc jakie jest znaczenie wątpliwych wyrażeń w słowniku, bierzemy pod uwagę cel, któremu służy przepis, oraz sprawdzamy czy nie jest sprzeczny z innymi przepisami tej samej lub wyższej rangi. Sprawdzanie zgodności przepisów podatkowych z konstytucją możemy sobie darować choćby po to by zaoszczędzić sobie frustracji.

Możemy też założyć, że jeśli w jakiejś sprawie zapadł wyrok NSA lub WSA, to wątpliwość została tym samym przez skład sędziowski usunięta. Może jednak zdarzyć się, że dostępne metody interpretacji zawodzą. Na przykład w podobnych sprawach zapadły dwa różniące się od siebie wyroki sądowe, lub nie zapadł jeszcze żaden, a różne zasady wykładni dają sprzeczne ze sobą wyniki interpretacji. Takich sytuacji niestety wciąż nie brakuje. Na szczęście już nie długo urzędy i sądy będą w takiej sytuacji musiały wybrać rozwiązanie najkorzystniejsze dla podatnika.

Czy będzie łatwiej?

Prawo podatkowe nie będzie mniej skomplikowane. Jedynie w wypadkach, których nie można jednoznacznie zinterpretować, wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Należy traktować przepis jako ostatni sposób określenia obowiązków podatkowych.

Najpierw więc należy

– Zapoznać się z ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi zdarzenia podatkowego.

– Odnaleźć wyroki sadów administracyjnych dotyczące podobnych przypadków.

– Zwrócić się o interpretację podatkową do Izby Skarbowej.

We wszystkim tym może pomóc kancelaria podatkowa Gabafi. Dopiero kiedy po wykorzystaniu powszechnie dostępnych środków wątpliwości pozostają nierozwiązane, możemy je zinterpretować na swoją korzyść. Często to wystarczy by móc spać spokojnie.