Rozliczenie wspólne małżonków prowadzących działalność gospodarczą

Przepisy pozwalają osobom pozostającym w związku małżeńskim dokonać wspólnego rozliczenia podatkowego, co może być korzystne pod względem finansowym, także dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zanim zaczniemy wypełniać PIT-y warto jednak poznać kilka zasad wspólnego rozliczenia.

Wymagania

Rozliczyć się wspólnie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych mogą jedynie osoby, które cały rok 2015 pozostawały w związku małżeńskim i nie miały rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że jeśli małżeństwo zostało zawarte 6 sierpnia 2015 to dopiero w przyszłym roku małżonkowie będą mogli rozliczyć się wspólnie. Małżeństwa, które zdecydowały się na rozdzielność majątkową nie mają takiej możliwości wcale. Bardzo możliwe jednak, że do niczego nie jest im ona potrzebna.

Jak to działa?

Dla potrzeb zeznania podatkowego sumuje się dochody obojga małżonków, po czym uzyskaną sumę dzieli się na pół. Tę połowę, każde z małżonków traktuje jako swój dochód. W ten sposób dochody stają się wirtualnie równe, a podatek lub zwrot określa się na podstawie takiej właśnie średniej.

Kiedy się opłaca?

Wspólne rozliczenie podatkowe daje wymierne korzyści podatkowe tylko w ściśle określonych wypadkach, w skutek czego przydaje się jedynie gdy różnica w zarobkach między małżonkami jest bardzo duża.

Największe korzyści podatkowe ze wspólnego rozliczenia osiąga małżeństwo, w którym dochody jednego z małżonków znacznie wykraczają poza próg skali podatkowej, powyżej którego płacimy 32% PIT, zaś drugie nie zarabia wcale. Wówczas znacznie większa część dochodów pozostaje opodatkowana 18% PIT.

Nieco mniej zyskują małżonkowie, z których po prawdzie jedno nie przekracza progu podatkowego, ale drugie nie ma w ogóle żadnych dochodów. Wówczas przynajmniej każde z nich może wykorzystać swoją kwotę wolną od podatku. W ten sposób małżonkowie odzyskają 556,38 zł.

Rozliczenie wspólne nie ma szczególnego sensu gdy oboje osiągnęli dochód powyżej 3000 zł i żadne z małżonków nie wkracza ponad próg podatkowy (lub wkraczają oboje).

Rozliczanie straty

Jeśli jedno z małżonków wykazało stratę, a drugie dochód, możliwe jest wspólne rozliczenie podatku dochodowego. Rozwiązanie takie przeważnie się opłaca, gdyż to z małżonków, które osiągnęło dochód odzyska pewną część zapłaconego podatku. W sytuacji gdy straty jednego z małżonków przekroczą dochody drugiego, może okazać się, że korzystniej jest rozliczyć się oddzielnie. Małżonek osiągający dochód będzie mógł w takiej sytuacji skorzystać z przysługujących mu ulg, zaś osoba osiągająca stratę rozliczy ja w ciągu kolejnych lat. Przy wspólnym rozliczeniu oboje będą mogli rozliczyć w kolejnych latach po 1/2 straty, ale ulgi przepadną.

Przypadki szczególne

Jeśli jedno z małżonków spełniających wymagania dotyczące wspólnego zeznania podatkowego zmarło w ciągu roku, lub w czasie od zakończenia roku do złożenia zeznania – drugie z małżonków ma prawo dokonać wspólnego rozliczenia podatkowego ze zmarłym.

Z rozliczenia wspólnego małżonków nie mogą korzystać przedsiębiorcy opodatkowani PIT w formie ryczałtowej (np. karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, podatek tonażowy).