Rozliczenie roczne dochodów z najmu

Zakup nieruchomości pod wynajem w dalszym ciągu jest opłacalną inwestycją długoterminową. Mieszkanie czy lokal pod działalność gospodarczą generują dochody przez 40 i więcej lat. Te oczywiście trzeba rozliczać z fiskusem i jeśli nie zdecydowaliśmy się na rozliczenie ryczałtowe, właśnie teraz jest na to ostatnia okazja. Czas mamy jak w przypadku innych zeznań do 2 maja 2016 roku. Zanim jednak złożymy zeznanie, musimy dokonać wyboru.

Rozliczenie w ramach działalności gospodarczej

Jeśli najem jest jednym z przejawów naszej działalności gospodarczej i mamy go uwzględniony jako odpowiedni numer PKD w CEIDG, możemy rozliczyć oddawaną w najem (lub dzierżawę) nieruchomość w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uwzględniamy więc najem nieruchomości w dokumentacji podatkowej firmy. Kwoty otrzymane od najemcy po stronie przychodów, a poniesione wydatki po stronie kosztów. Jako koszty uzyskania przychodu możemy rozliczyć między innymi koszty czynszu i opłat (jeśli je płacimy), koszty remontów, reklamy. Powinniśmy też dokonać stosownego odpisu amortyzacyjnego.

Całość składamy na formularzu PIT 36, dokładnie tak jak w przypadku każdej innej pozarolniczej działalności gospodarczej. Warto zauważyć, że nieruchomość oddana w najem niemal zawsze przynosi dochód co może np. niwelować stratę poniesioną z tytułu pozostałej działalności. Nawet osiągając w ramach działalności dochody jedynie z tytułu najmu możne skorzystać ze wszystkich przysługujących ulg.

Najem i podatek liniowy 19%

Jeśli płacimy 19% podatku dochodowego ze swojej działalności i chcemy do niej wliczyć dochód z najmu nieruchomości – nic nie stoi na przeszkodzie. Po prostu wypełniamy PIT 36L zamiast PIT 36.

Rozliczenie poza działalnością

Najem prywatny przeważnie bardziej opłaca się rozliczać ryczałtowo, na to jednak jest już za późno. Możemy jedynie rozliczyć go do 2 maja na zasadach ogólnych. Co ciekawe, chcąc zapłacić PIT według skali podatkowej, ale nie łącznie z pozostałą działalnością, nie musimy prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a mimo to możemy odliczyć od dochodu koszty jego uzyskania. Te jednak trzeba jakoś udowodnić, więc wielkiej różnicy w tym względzie nie ma.

Lokale wynajmowane w ramach wynajmu prywatnego na cele mieszkaniowe są zwolnione z VAT.

Co się bardziej opłaca?

Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Optymalizacja podatkowa związana z najmem lokali mieszkaniowych wymaga planowania na przynajmniej rok do przodu. Uwzględnianie najmu w ramach działalności gospodarczej ma wpływ na ocenę kondycji finansowej firmy i może mieć wpływ np. na zdolność kredytową przedsiębiorstwa.

Najczęściej więc będzie tak, że najem lepiej rozliczyć w ramach prowadzonej działalności, ale nie jest to żelazna reguła. Koszty i odpisy amortyzacyjne są w obu przypadkach takie same, a kwota PIT zmienia się dopiero gdy korzystamy z ryczałtowego rozliczenia najmu.