Przygotowani na rok 2016 – jeszcze więcej zmian (cz.2)

Na blogu biura rachunkowego Gabafi informowaliśmy o kilku istotnych zmianach jakie pojawią się w polskim prawie podatkowym od 1 stycznia 2016 roku. Dziś kontynuujemy wyliczankę, tym bardziej istotną, że koniec roku zbliża się wielkimi krokami. Warto zwrócić uwagę, że obowiązków podatnika nie modyfikują tylko ustawy stricte podatkowe, ale też na przykład ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Co ma samorząd do podatków?

Rozszerzenie podatku od nieruchomości

Budynek jest przeznaczony pod działalność gospodarczą, ale w praktyce nie używasz go, gdyż wymaga remontu. Do końca 2015 nie płacisz za niego podatku od nieruchomości po stawkach właściwych dla działalności gospodarczej. Od początku 2016 dopiero decyzja o rozbiórce budynku zwolni Cię z tego obowiązku.

Wzrośnie także opodatkowanie nieruchomości wielolokalowych (bloki mieszkalne, centra handlowe itp.) ze względu na objecie opodatkowaniem części w spólnej budynków.

Niejako przy okazji rozszerzenia PoN dokonano także rozsądnej zmiany znoszącej podatkową odpowiedzialność solidarną właścicieli garaży/miejsc postojowych w budynkach wielolokalowych. Do tej pory US mógł ściągnąć podatek od jednego z sąsiadów gdy drugi nie płacił.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Rzadko w ogóle pamiętamy o PCC, ale w sprawach dotyczących nieruchomości może on być dosyć istotny. Od 2016 roku zostaje nim objęte częściowe zniesienie współwłasności (dotychczas tylko całkowite zniesienie było opodatkowane PCC), zamiana gdy jeden z przedmiotów znajduje się na terenie Polski, a drugi w innym kraju (dotychczas tylko gdy oba przedmioty znajdowały się w Polsce należało płacić PCC), oraz sprzedaż rzeczy w postępowaniu upadłościowym.

Opłaty lokalne

Do tej pory gminy miały obowiązek pobierania opłat targowych, uzdrowiskowych i klimatycznych. W niektórych sytuacjach gminy ten obowiązek ignorowały, gdyż zbieranie opłat było nieopłacalne. Teraz opłaty tego typu mogą być nałożone przez gminę, ale nie musi ona tego robić. Być może Kraków zrezygnuje z opłaty klimatycznej?

Zmiany w umowach o pracę

Umowy o pracę na czas określony między tym samym pracownikiem i pracodawcą nie będą mogły przekroczyć 33 miesięcy (2 lata i 9 miesięcy). Jeśli tak się stanie, umowa zostanie automatycznie zmieniona na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Umowa o pracę zawierana na próbę trafi do katalogu umów o pracę, co nie powinno zmienić zbyt wiele. Teoretycznie będzie ją można jednak zawrzeć po raz drugi z tym samym pracownikiem, gdy będzie on przechodził na zupełnie inne stanowisko.

Zmiany jeszcze niepewne

W parlamencie są wciąż omawiane zmiany, które mogłyby wejść w życie już z początkiem stycznia. Proponowany podatek od korzyści podatkowych mógłby zanegować zasadę „w razie wątpliwości na rzecz podatnika”, wydaje się więc koncepcją wysoce niebezpieczną. Są też pomysły zniesienia odwrotnego obciążenia VAT (które nie było szczęśliwym pomysłem) i zastąpienia go solidarną odpowiedzialnością obu stron (co jest pomysłem jeszcze gorszym).

Zmiany nie są jeszcze pewne, należy założyć, że intensywne prace sejmu mogą doprowadzić do zmian podpisanych „w ostatniej chwili”. Zespół biura Gabafi będzie śledził je na bieżąco i wyjaśniał najbardziej istotne nowelizacje.