Doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne – opcja

Znajomość kondycji finansowej przedsiębiorstwa i szerszej sytuacji ekonomicznej są jednymi z ważniejszych czynników decydujących o podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych.

Dokładna ocena procesów zachodzhttp://gabafi.pl/wp-admin/post.php?post=209&action=editących wewnątrz firmy i w jej otoczeniu pozwala na podejmowanie właściwych decyzji i wdrażanie działań w odpowiednim czasie, co przekłada się na umocnienie pozycji na rynku.

Oferowane Państwu analizy i opracowania pozwolą również dostrzec możliwe trudności dostatecznie wcześnie, by zapobiec ewentualnym problemom finansowym firmy. Dodatkowo są one podstawą do uzasadnionego ekonomicznie planowania strategicznego.

Wykonanie analizy finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstwa ułatwia również pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zarówno działalności bieżącej, jak i działań planowanych.

Usługi analityczne obejmują:

 1. analizy ekonomiczno-finansowe, w tym: techniczno-ekonomiczne i finansowe
 2. analizy okresowe przychodów, kosztów, przepływów pieniężnych, rentowności sytuacji finansowo-majątkowej
 3. analizy kosztu kapitału własnego i obcego
 4. analizy kosztów własnych stałych i zmiennych
 5. analizy produkcji: wielkości, struktury, kosztu i sprzedaży
 6. analizy rentowności przedsiębiorstwa: sprzedaży, majątku, finansowej
 7. analizy czynników kształtujących wynik przedsiębiorstwa: produktów, usług, klientów
 8. analizy zatrudnienia i wydajności pracy, analizę ekonomicznej efektywności procesów logistycznych
 9. budżetowanie
 10. planowanie finansowe
 11. biznesplany

 

Usługi w pozyskiwaniu kapitału ze źródeł zewnętrznych – kredyt bankowy, pożyczka, factoring, leasing, dotacje z funduszy Unii Europejskiej – obejmują:

 1. opracowywanie analiz finansowych i wycen
 2. opracowywanie i przygotowanie dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej
 3. przygotowywanie biznes planu i studium wykonalności inwestycji zgodnie ze standardami UNIDO i wymogami instytucji finansowych
 4. przygotowywanie wniosków kredytowych, leasingowych, o factoring, o dotacje z funduszy z Unii Europejskiej
 5. przeprowadzanie analiz dostępnych źródeł kapitału oraz rekomendacja najbardziej optymalnego rozwiązania
 6. pomoc w negocjacjach z instytucjami dostarczającymi kapitał

 

Doradztwo podatkowe

W naszym biurze w Warszawie oferujemy Państwu doradztwo w zakresie kwestii podatkowych i powiązanych z nimi obszarów.

Informujemy o aktualnych zasadach i ich zmianach, wyjaśniamy sprawy wymagające komentarza, konsultujemy planowane działania i zapobiegamy powstawaniu błędów w rozliczeniach podatkowych. Efektem jest optymalizacja podatkowa – dobór rozwiązań korzystnych finansowo dla Przedsiębiorcy a jednocześnie zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.

W zakresie usług podatkowych przedstawiamy najlepsze w konkretnej sytuacji formy opodatkowania i rozliczeń z urzędem skarbowym, pomagamy unikać błędów i proponujemy rozwiązania już istniejących problemów.

 


USŁUGI KSIĘGOWE

Otwórz

OBSŁUGA KADR I PŁAC

Otwórz

DORADZTWO PRAWNE

Otwórz

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI

Otwórz