Od początku 2019 roku zmieniły się składki ZUS od nowo założonych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw mających niskie przychody. Jest to bardzo ważna zmiana, o którą zabiegały organizacje zrzeszające przedsiębiorców od wielu już lat. Wstępnie zmiany miały wejść w życie w 2018, udało się je wprowadzić dopiero teraz.

Warto rozpocząć działalność

Dotychczas nowe przedsiębiorstwa prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej mogły odprowadzać przez 2 lata obniżony ZUS. Rabat dotyczył składek na ubezpieczenie społeczne, nie wpływał natomiast na ubezpieczenie zdrowotne.
Od początku 2019 roku początkujący przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dodatkowej i bardzo korzystnej ulgi – przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności mogą nie płacić składek ubezpieczenia społecznego wcale, a potem przez kolejne 2 lata płacić obniżony ZUS.

Łącznie będzie to więc 2,5 roku ulgi, co dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oznacza oszczędności rzędu kilkunastu tysięcy złotych.

Ponadto w razie gdyby już po tych 2,5 roku działalność szła źle, a przychody były niskie, można będzie skorzystać z dodatkowej ulgi.

Ulga w ZUS-ie dla firm małych przychodach

Przedsiębiorca osiągający w ciągu roku przychody niższe niż 30-krotność najniższego wynagrodzenia będzie miał prawo do obniżenia płaconych składek ubezpieczenia społecznego. Ulga ta będzie uzależniona od rzeczywistej wartości przychodu – tj. im niższe przychody tym niższy też będzie ZUS.

W praktyce ulga, podobnie jak poprzednie, będzie możliwa do wykorzystania dla osób, które osiągają główne dochody z działalności gospodarczej, oprócz której nie mają np. umowy o pracę.

Łączenie ulg

Jeśli przedsiębiorca rozpocznie jednoosobową działalność gospodarczą w 2019 to najpierw przez 6 miesięcy może nie płacić składek ubezpieczenia społecznego. Potem, przez 24 miesiące będzie mu przysługiwał obniżony ZUS. Jeśli po tym okresie (bezpośrednio, lub po kilku latach) jego przychody będą niskie, będzie mógł w dalszym ciągu korzystać z preferencyjnych składek.

Wady niskich składek

Składki, przynajmniej teoretycznie, mają wpływ na przyszłe emerytury przedsiębiorców. Nie płacenie ich lub płacenie niższych składek ZUS powoduje obniżenie przyszłej emerytury. Warto więc zaoszczędzone na ZUS-ie środki zainwestować np. w obligacje lub polisę.

Ocena zmian

Obie nowelizacje były długo oczekiwane i należy je ocenić jako zdecydowanie korzystne dla początkujących i drobnych przedsiębiorców. Nie tylko zapłacą oni mniejsze składki ZUS, ale też zmaleje wrażenie niesprawiedliwości społecznej. W dalszym ciągu sytuacja nie będzie idealna. Do takiego stanu potrzebna byłaby gruntowna reforma całego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, na co się póki co nie zanosi.
Zmiany w przepisach są jednak dostatecznie duże by wpłynąć na decyzje młodych ludzi, dla których założenie działalności będzie bardziej atrakcyjne niż do tej pory. Być może część z nich założy firmy zamiast wyjeżdżać za granicę.