Kwota wolna od podatku – kto zyskuje, kto traci

Przepisy dotyczące kwoty wolnej od podatku zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Stało się to dopiero po wielu latach ich obowiązywania, niemniej z pewnością wpłynie to zarówno na podatników jak i na Skarb Państwa. Według wszelkiego prawdopodobieństwa w życie wejdzie prezydencki projekt ustawy zakładający jednorazowe podwojenie kwoty wolnej od podatku. Nowe przepisy będą dotyczyć dochodów osiągniętych w 2016 roku. Co faktycznie zmienią?

Skarb Państwa – Trudno o bardziej istotne obniżenie podatków niż podwyższenie kwoty od nich wolnej. Bezpośrednio państwo straci na nowelizacji kilka-kilkanaście miliardów złotych. Pośrednim skutkiem będzie natomiast podniesienie wpływów z podatku VAT i poprawienie postaw konsumenckich.

Przedsiębiorcy osiągający wysokie dochody/duże przedsiębiorstwa – Dla tej grupy dodatkowe kilkaset złotych nie ma znaczenie, zwłaszcza że podniesienie kwoty wolnej od podatku nie będzie mieć wpływu na płacących podatek liniowy 19%.

Przedsiębiorstwa sektora MSP o umiarkowanych lub niskich dochodach – Dla tej grupy zmiany będą korzystne, ale różnica nie będzie bardzo duża i nie powinna wpłynąć na zmianę ogólnej kondycji sektora.

Przedsiębiorstwa przynoszące straty – Te firmy nic nie zyskają na zmienionych przepisach, mogą natomiast obawiać się dodatkowych obciążeń fiskalnych wynikających z innego źródła niż PIT.

Pracownicy – Zdecydowanie dla pracowników nowelizacja będzie korzystna. Oczywiście kilkaset złotych nie jest ogromną kwotą dla osoby pracującej, ale zdecydowanie przydatną. Ponadto stosunkowo trudno będzie odebrać tej grupie zaoszczędzone środki wprowadzając kolejny podatek.

Emeryci, freelancerzy, pracujący na część etatu – Dla wszystkich tych grup podniesienie kwoty wolnej od podatku jest bardzo istotne. W zdecydowanej większości wypadków ich dochody i tak będą wyższe od limitu, będą więc mogli wykorzystać w pełni kwotę wolną od podatku dochodowego.

Osoby nie osiągające dochodów – Dla tej grupy nowelizacja przepisów jest całkowicie bez znaczenia.

Potencjalne zagrożenia – Skarb Państwa na nowelizacji straci, przynajmniej na samym początku. W skali kilku lat wpływy do budżetu faktycznie by wzrosły, ale najprawdopodobniej już w 2016 roku zostanie wprowadzony zostanie nowy podatek, który zrównoważy dziurę budżetową i tym samym zniweluje pozytywny wpływ obniżenia podatków na gospodarkę. Podatek taki mógłby dotknąć zwłaszcza przedsiębiorstwa.