Kto płaci jakie składki ubezpieczenia społecznego?

Z racji, że z początkiem stycznia weszła w życie nowelizacja zmieniająca zasady opłacania składek ubezpieczenia społecznego, warto przypomnieć kto i z jakiego tytułu im podlega.

Przedsiębiorca

Zarówno właściciel przedsiębiorstwa prowadzonego jako działalność jednoosobowa, jak i wspólnik (także jedyny wspólnik) spółki z o.o. są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Składki zależne są od zadeklarowanej kwoty, która nie może być niższa niż 60% średniego wynagrodzenia. Wynosi ono aktualnie 4055 zł, a więc składki płacone są od kwoty 2433 zł. Osoby dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą płacą składki od podstawy wynoszącej 30 % minimalnego wynagrodzenia, a więc od 550 zł.

Osoba na umowie zlecenie / osoba na kontrakcie menedżerskim

Osoba pracująca na podstawie umów zlecenia lub kontraktu menedżerskiego, która nie prowadzi własnej działalności, ani nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę opłaca składki ubezpieczenia spolecznego według szczególnych zasad. Po pierwsze od nowego roku traktuje wszystkie umowy od danego zleceniodawcy w danym miesiącu jako jedną umowę. Po drugie płaci ZUS od wszystkich umów zleceń i kontraktów jeśli łącznie zarabia z nich nie więcej niż wynosi najniższa krajowa.

Jeśli zarabia więcej może pominąć umowy od jednego lub nawet kilku zleceniodawców i nie odprowadzać od nich składek, pod warunkiem jednak, że wynagrodzenie z tych, z których składki odprowadza wynosi 1850 zł lub więcej.

Ten skomplikowany system utrudnia rozliczenia zarówno osobom pracującym na podstawie umów zlecenia (np. freelancerzy) jak też samym zleceniodawcom, którzy muszą zgłaszać zleceniobiorców do ubezpieczenia.

Własna działalność + zlecenie

Jeśli ktoś prowadzi własną działalność krócej niż dwa lata i odprowadza obniżone składki ZUS, a jednocześnie pracuje na podstawie umowy zlecenia lub kontraktu menedżerskiego płaci składki ze swojej działalności, chyba że te wyliczone ze zleceń/kontraktów byłyby wyższe. Stosuje się powyższe zasady dotyczące umów zlecenia u kilku zleceniodawców.

Osoba odprowadzająca z działalności składki na ogólnych zasadach, płaci składki ubezpieczenia społecznego tylko z tytułu prowadzenia własnej działalności.

Umowa o pracę + zlecenia

Od pracownika zawsze składki ZUS odprowadza pracodawca. Jeśli ten pracownik jednocześnie przyjmuje zlecenia od innych zleceniodawców, ale z tytułu umowy o pracę zarabia przynajmniej najniższe wynagrodzenie (1850 zł brutto), nie musi opłacać składek ZUS z tytułu zleceń. Jeśli zarabia mniej (np. zatrudniony jest na 3/4 etatu), musi zapłacić ZUS także z kolejnych umów zleceń, póki łączna kwota od której płaci ZUS nie przekroczy 1850 zł.

Jeśli ma umowy zlecenia od pracodawcy, zawsze musi zapłacić z nich ZUS.

Umowa o prace + własna działalność

W tej sytuacji jest bardzo podobnie jak w tej opisanej powyżej. Jeśli z tytułu umowy o pracę osoba zarabia przynajmniej 1850 zł brutto, nie musi płacić składek od działalności gospodarczej.