Artykuł powstał: 577 dni temu i informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE określił kryptowaluty jako „nietradycyjne środki płatnicze” i uznał transakcje ich zakupu za zwolnione z podatku VAT. Polskie Izby Skarbowe i Sądy Administracyjne, które wcześniej traktowały sprzedaż np. Bitcoinów za usługę (opodatkowaną 23% VAT) uznały interpretację Trybunału. Kryptowalutami można więc w Polsce obracać bez VAT-u, ale wcale nie oznacza to, że wiadomo jak je rozliczać.

Jeśli „coiny” nie są usługą, to czym?

W Polskim systemie prawnym raczej nie istnieje możliwość by transakcja była nieopodatkowana, zwłaszcza jeśli może wykonać ją zwykły obywatel. Jednostki kryptowalut nie są już usługami, co jak najbardziej ma sens, ale nie do końca wiadomo czym są.

Gdyby uznać je za walutę zaczęłyby podlegać dość rygorystycznym przepisom regulującym profesjonalny obrót walutami. Firma, która chciałaby zająć się obrotem Bitcoinami, Gridcoinami, czy Peercoinami musiałaby spełnić warunki stawiane kantorom. Na szczęście interpretacje urzędowe nie idą w tę stronę.

Natomiast jeśli krytpowaluty są rzeczą, to przy założeniu zwolnienia z VAT, ich zakup i sprzedaż za gotówkę jest dosyć prosty do rozliczenia. Gorzej z zakupem towarów i usług za bitcoiny. W Polsce byłoby to potraktowane jako umowa zamiany (pomiędzy podmiotami nie-profesjonalnymi, rzecz za rzecz) lub barteru (pomiędzy podmiotami profesjonalnymi, rzecz za rzecz).

Najbliżej jednostki kryptowalut mają do papierów wartościowych (np. akcji). Podlegają podobnym mechanizmom rynkowym, ich rola jest również dosyć zbliżona. Nie znaczy to jednak, że powinny być objęte tymi samymi przepisami. Można jednak przez analogię zastosować zbliżone rozliczenia podatkowe.

Faktura płatna w coinach?

Zgodnie z przepisami, na fakturze VAT (lub paragonie) powinna widnieć cena jednostkowa i kwota transakcji w złotych polskich, ewentualnie w innej wymienialnej walucie. Kryptowaluty nie są walutami wymienialnymi.

Można jedynie wystawić fakturę w złotówkach. W polu „forma płatności” umieścić zapis „płatność zostanie dokonana w X-coinach według przelicznika z dnia dd.mm.rrrr”. Po czym dokonać przeliczenia złotówek na coiny, dokonać płatności i ponownego przeliczenia na złotówki.

W takim przypadku towar (lub usługa) sprzedana za np. Bitcoiny będzie sprzedana „z VATem”, a więc jedna strona będzie zobowiązana do jego zapłaty, a druga (jeśli będzie nią firma) będzie mieć prawo do stosownego odliczenia.

Warto jednak zauważyć, że ze względu na ostatnie nowelizacje w zakresie VAT-u, faktura na kwotę powyżej 20 000, która nie jest płatna przelewem, nie może zostać zaliczona w koszty uzyskania przychodu.

Wiemy, że nic nie wiemy

Aktualnie interpretacje urzędowe nie są dostatecznie precyzyjne, żeby prowadzić w Polsce działalność gospodarczą opartą na obrocie walutami wirtualnymi, ze 100% pewnością, że dokonuje się rozliczeń podatkowych prawidłowo.

Wiadomo, że przy samej sprzedaży coinów, nie należy doliczać do ich wartości podatku VAT. Z pewnością też przychód z ich sprzedaży opodatkowany jest podatkiem dochodowym (PIT/CIT).