Gabafi sp. z o.o.

Kapitał Zakładowy 10 000 PLN,
Kapitał Wpłacony 10 000 PLN
Zarząd: Marcin Mochnacz

ul. Świeradowska 44 b
02-662 Warszawa
tel. +48 22 875 20 10
fax. +48 22 853 18 81

Sąd Rejonowy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000395049
NIP 521-361-64-89 REGON 145299481